Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Đơn giá (VND)

Ghi chú

Bình Dương

Thuốc bảo vệ thực vật basa Nhật 480 ml/chai

Chai

45.000

 

 

Phân Ure Phú Mỹ

Kg

8.500

 

 

Phân DAP Trung Quốc

Kg

14.000

+2.000

Bạc Liêu

Phân Ure Phú Mỹ (50 kg/bao)

Bao

380.000

 

 

DAP Trung Quốc (hạt xanh, 50 kg/bao)

Bao

530.000

 

Nguồn: Thị trường giá cả