Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Đơn giá (VND)

Bình Dương

Thuốc bảo vệ thực vật basa 480ml (Nhật)

Chai

45.000

 

 

Phân Ure Phú Mỹ

Kg

8.000

 

 

Phân DAP Trung Quốc

Kg

12.000

 

Bạc Liêu

Phân Ure Phú Mỹ (50 kg/bao)

Bao

380.000

 

 

Phân DAP Trung Quốc (hạt xanh, 50 kg/bao)

Bao

530.000

 

Nguồn: Thị trường giá cả