Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Đơn giá (VND)

Ghi chú

Cà Mau

Thuốc bảo vệ thực vật

Chai

75.000

 

 

Phân Ure Cà Mau

Bao

350.000

 

 

Phân DAP Phú Mỹ

Bao

550.000

 

Cần Thơ

Thuốc bảo vệ thực vật Nhật

Bao

480.000

 

 

Đạm Phú Mỹ

Bao

380.000

 

 

Phân DAP nâu (Trung Quốc)

Bao

460.000

 

Nguồn: Thị trường giá cả