Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Đơn giá (VND)

Ghi chú

Bình Dương

Thuốc BVTV Basa 480ml (Nhật)

Chai

45.000

 

Phân Ure Phú Mỹ

Kg

7.500

 

 

Phân DAP Trung Quốc

Kg

11.000

 

Bạc Liêu

Phân Ure Phú Mỹ (50 kg/bao)

Bao

330.000

 

 

Phân DAP Trung Quốc (hạt xanh, 50 kg/bao)

Bao

515.000

 

Long An

Phân Ure Phú Mỹ (50 kg/bao)

Bao

330.000

-5.000

 

Phân DAP Trung Quốc

Bao

460.000

-10.000

 

Thuốc bảo vệ thực vật Basa Nhật 480ml/chai

Chai

40.000

 

Trà Vinh

Phân DAP Trung Quốc

Kg

12.000

 

Nguồn: Thị trường giá cả