Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Đơn giá (VND)

Ghi chú

Tiền Giang

Phân Ure

Kg

7.900

 

 

Phân DAP

Kg

10.800

 

Đồng Nai

Phân Ure Phú Mỹ

Kg

6.520

 

Đồng Tháp

Phân Ure Phú Mỹ

Kg

6.600

 

 

Phân DAP TQ hạt xanh

Kg

9.200

 

 

Phân NPK Việt Nhật

Kg

9.000

 

 

Kali đỏ Nga

Kg

6.800

 

An Giang

Thuốc bảo vệ thực vật

 

 

 

 

Palm 5H 1 kg (thuốc trừ sâu Fenobucarb)

Gói

8.501

 

 

Kasumin 2L 450ml (thuốc trừ bệnh Kassugamycin)

Chai

67.145

 

 

Platin 55EC 480cc (thuốc trừ cỏ Butachlor)

Chai

40.299

 

 

Phân Ure TQ

Kg

5.400

 

 

Phân Ure Phú Mỹ

Kg

6.240

 

 

Phân DAP TQ

Kg

8.590

 

Nguồn: Thị trường giá cả