Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Đơn giá (VND)

Ghi chú

Tiền Giang

Phân Ure

Kg

6.800

 

Phân DAP

Kg

10.400

 

Cà Mau

Thuốc bảo vệ thực vật

Chai

75.000

 

 

Phân Ure (Cà Mau)

Bao

350.000

 

 

Phân DAP Phú Mỹ

Bao

550.000

 

Cần Thơ

Thuốc bảo vệ thực vật Nhật

Bao

480.000

 

 

Phân đạm phú mỹ

Bao

360.000

-20.000

 

Phân DAP nâu (TQ)

Bao

540.000

+30.000

Nguồn: Thị trường giá cả