Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Đơn giá (VND)

Ghi chú

Đồng Tháp

Phân Ure Phú Mỹ

Kg

6.600

 

 

Phân DAP TQ Hạt xanh

Kg

9.200

 

 

Phân NPK Việt Nhật

Kg

9.000

 

 

Kali đỏ Nga

Kg

6.800

 

Đồng Nai

Phân Ure Phú Mỹ

Kg

8.020

 

Nguồn: Thị trường giá cả