Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Đơn giá (VND)

Ghi chú

Long An

Phân Ure Phú Mỹ

Bao 50 kg

345.000

 

 

Phân DAP Trung Quốc

Bao

500.000

 

 

Thuốc bảo vệ thực vật basa Nhật 480ml/chai

Chai

70.000

 

Trà Vinh

Ure Phú Mỹ

Kg

8.000

 

 

DAP Trung Quốc

Kg

13.000

 

 

Basudin 10H

Kg

33.000

 

Nguồn: Thị trường giá cả