Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Đơn giá (VND)

Ghi chú

Bình Dương

Phân Ure Phú Mỹ

đ/kg

5.900

 

 

Phân DAP Trung Quốc

đ/kg

9.400

 

 

Thuốc bảo vệ thực vật basa Nhật 480ml/chai

Chai

45.000

 

Bạc Liêu

Ure Phú Mỹ

Bao (50 kg/bao)

380.000

 

 

DAP Trung Quốc hạt xanh

Bao (50 kg/bao)

510.000

 

Nguồn: Thị trường giá cả