Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Đơn giá (VND)

Ghi chú (+/- so với 21/4)

Tiền Giang

Phân Ure

Kg

6.800

 

 

Phân DAP

Kg

10.400

 

An Giang

Thuốc bảo vệ thực vật

 

 

 

 

Palm 5H 1 kg (thuốc trừ sâu Fenobucarb)

Gói

8.501

 

 

Kasumin 2L 450ml (thuốc trừ bệnh Kasugamycin)

Chai

67.145

 

 

Platin 55EC 480cc (thuốc trừ cỏ Butachlor)

Chai

40.299

 

 

Phân Ure Trung Quốc

Kg

6.600

 

 

Phân DAP Trung Quốc

Kg

9.540

 

Hậu Giang

Thuốc bảo vệ thực vật

 

 

 

 

Fuan

Chai

42.000

 

 

Tilt super

Chai

170.000

 

 

Phân Ure

Kg

6.500

 

 

Phân DAP

Kg

11.300

 

Đồng Nai

Phân Ure Phú Mỹ

Kg

7.050

 

Đồng Tháp

Phân Ure Phú Mỹ

Kg

7.000

 

 

Phân DAP TQ hạt xanh

Kg

10.000

 

 

Phân NPK Việt Nhật

Kg

8.800

 

 

Kali đỏ Nga

Kg

6.000

 

Lâm Đồng

Đạm SA

Kg

4500 đ/kg

(bán buôn)

 

NPK cò pháp (20+20+15)

Kg

13000 đ/kg (bán buôn)

(bán buôn)

 

Lân Super

Kg

180000 đ/50kg (bán buôn)

(bán buôn)

 

NPK 7+7+14 Việt Pháp

Kg

10000 đ/kg (bán buôn)

(bán buôn)

 

NPK Đức tím

Kg

20000 đ/kg (bán buôn)

(bán buôn)

 

Kali đỏ ( Cloruakali)

Kg

12000 đ/kg (bán buôn)

(bán buôn)

 

Kali trắng

Kg

15000 đ/kg (bán buôn)

(bán buôn)

 

Urê Phú Mỹ

kg

7000 đ/kg (bán buôn)

(bán buôn)

Nguồn: Thị trường giá cả