Địa chỉ: 20 Tân Thất Tùng – Đống Đa, Hà Nội

Chủng loại

Giá bán có VAT

Ghi chú

Thép góc TQ SS400-CT3Q235

11.000

 

Thép L 100x10x6m

10.100

 

Thép tấm cán nóng SS400-Q235

 

 

3+12mm x 1500 x 6000

12.300

 

14+25mm x 2000 x 12000

12.000

 

Thép hình nhập khẩu Trung Quốc

 

 

Thép chữ H

 

 

H 100 x 100 x 6 x 8 x 12 m

12.300

 

H 125 x 125 x 6.5 x 9 x 12 m

12.000

 

H 150 x 150 x 7 x 10 x 12 m

12.000

 

H 175 x 175 x 7.5 x 11 x 12 m

12.000

 

H 200 x 200 x 8 x 12 x 12 m

12.100

 

H 250 x 250 x 9 x 14 x 12 m

12.100

 

Thép chữ I

 

 

I 150 x 75 x 5 x 7 x 12 m

11.700

 

I 198 x 99 x 4,5 x 7 x 12 m

11.700

 

I 200 x 100 x 5,5 x 8 x 12 m

11.700

 

I 248 x 124 x 5 x 8 x 12 m

11.700

 

I 250 x 125 x 6 x 9 x 12 m

11.700

 

I 294 x 200 x 8 x 12 m TQ

11.900

 

I 298 x 149 x 5.5 x 8 x 12 m

11.900

 

I 300 x 150 x 6,5 x 9 x 12 m

11.900

 

I 350 x 175 x 7 x 11 x 12 m

11.900

 

I 400 x 200 x 8 x 13 x 12 m

12.100

 

I 500 x 200 x 10 x 16 x 12 m

12.100

 

Thép chữ U

 

 

U 180 x 64 x 3,5 x 12 m

11.500

 

U 200 x 69 x 5,3 x 12 m

11.500

 

U 250 x 76 x 6,5 x 12 m

11.500

 

U 250 x 78 x 7 x 12 m

11.500

 

U 300 x 82 x 7 x 12 m

11.500

 

Nguồn: Thị trường giá cả