Vàng (USD/ounce)

Kỳ hạn

Giá

Giao ngay

1241,30

1 tháng

1241,40

6 tháng

1254,30

12 tháng

1272,10

24 tháng

1310,30

Bạc (USD/ounce)

Kỳ hạn

Giá

Giao ngay

15,810

1 tháng

15,810

6 tháng

15,985

12 tháng

16,220

24 tháng

16,715

Palladium (USD/ounce)

Kỳ hạn

Giá chào

Giá mong muốn

16 Jul 2018

4662

8299

13 Jul 2018

3800

1812

12 Jul 2018

200

3412

11 Jul 2018

8200

5587

10 Jul 2018

2800

1982

Platinum (USD/ounce)

Kỳ hạn

Giá chào

Giá mong muốn

16 Jul 2018

5938

3000

13 Jul 2018

5624

6132

12 Jul 2018

4639

4150

11 Jul 2018

3061

6876

10 Jul 2018

5234

9000