Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng       

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

53,17

+0,36

+0,68%

Dầu Brent giao ngay

56,08

+0,50

+0,90%

Xăng dầu (Uscent/gal)           

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

152,56

+2,01

+1,34%

Dầu đốt  kỳ hạn Nymex

165,23

+2,15

+1,32%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,16

+0,05

+1,44%

Nguồn: Bloomberg.com