Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

64,81

+0,08

+0,12%

Dầu Brent giao ngay

68,97

+0,08

+0,12%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,97

-0,03

-0,87%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

189,62

+0,25

+0,13%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

206,88

+0,24

+0,12%