Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

46,92

+0,06

+0,13%

Dầu Brent giao ngay

48,86

+0,25

+0,51%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

156,83

+14,88

+10,48%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

149,55

-4,67

-3,03%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,99

-0,04

-1,32%

Nguồn: Bloomberg.com