Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

54,67

+0,29

+0,53%

Dầu Brent giao ngay

61,23

+0,29

+0,48%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

175,00

+1,75

+1,01%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

188,90

+0,85

+0,45%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,91

+0,01

+0,31%

Nguồn: Bloomberg.com