Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

65,12

-0,19

-0,29%

Dầu Brent giao ngay

74,82

-0,22

-0,29%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,28

+0,02

+0,58%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

176,80

-3,79

-2,10%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

226,18

+0,20

+0,09%