Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

49,45

+0,01

+0,02%

Dầu Brent giao ngay

50,47

+4,09

+8,82%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

149,08

+11,37

+8,26%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

157,67

+0,04

+0,03%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,35

-0,01

-0,18%

Nguồn: Bloomberg.com