Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

57,72

+0,32

+0,56%

Dầu Brent giao ngay

63,06

+0,43

+0,69%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

174,62

+1,62

+0,94%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

190,96

+1,20

+0,63%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,08

+0,06

+1,88%

Nguồn: Bloomberg.com