Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

61,70

+0,06

+0,10%

Dầu Brent giao ngay

64,64

-0,09

-0,14%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,67

+0,00

+0,07%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

192,60

+0,14

+0,07%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

190,49

+0,14

+0,07%