Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

49,07

-0,26

-0,53%

Dầu Brent giao ngay

51,73

-0,32

-0,61%

Xăng dầu (Uscent/gal)           

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

153,98

-0,83

-0,54%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

149,69

-1,03

-0,68%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,29

+0,01

+0,31%

Nguồn: Bloomberg.com