Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

48,70

+0,38

+0,79%

Dầu Brent giao ngay

50,31

-1,53

-2,95%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

160,85

+1,20

+0,75%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

152,65

+0,86

+0,57%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,09

+0,02

+0,55%

Nguồn: Bloomberg.com