Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

66,96

-0,08

-0,12%

Dầu Brent giao ngay

77,56

0,00

0,00%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,95

0,00

-0,10%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

216,35

+0,30

+0,14%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

220,74

+0,28

+0,13%