Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

48,58

+0,25

+0,52%

Dầu Brent giao ngay

50,02

+0,31

+0,62%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

150,14

-2,34

-1,53%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

149,64

+0,77

+0,52%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,94

+0,01

+0,38%

Nguồn: Bloomberg.com