Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

50,21

+0,04

+0,08%

Dầu Brent giao ngay

52,72

0,00

0,00%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

167,84

+0,18

+0,11%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

167,13

+0,39

+0,23%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,82

+0,03

+0,97%

Nguồn: Bloomberg.com