Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

68,32

-0,44

-0,64%

Dầu Brent giao ngay

73,88

-0,33

-0,44%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,78

0,00

-0,14%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

212,91

-3,12

-1,44%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

213,19

-3,91

-1,80%