Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

46,80

-0,43

-0,91%

Dầu Brent giao ngay

52,45

-0,41

-0,78%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

175,69

-2,23

-1,25%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

173,86

-0,33

-0,19%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,05

+0,01

+0,23%

Nguồn: Bloomberg.com