Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

66,06

+0,26

+0,40%

Dầu Brent giao ngay

69,79

+0,14

+0,20%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,88

+0,03

+0,98%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

190,20

+0,62

+0,33%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

209,30

+0,26

+0,12%