Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

75,55

+0,25

+0,33%

Dầu Brent giao ngay

85,07

+0,09

+0,11%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,12

+0,03

+0,97%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

213,18

+0,43

+0,20%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

240,95

+0,16

+0,07%