Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

61,14

+0,15

+0,25%

Dầu Brent giao ngay

64,02

+0,19

+0,30%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,70

+0,00

+0,11%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

188,72

-0,92

-0,49%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

188,33

-0,22

-0,12%