Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

65,19

+0,25

+0,38%

Dầu Brent giao ngay

69,70

+0,36

+0,52%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,74

+0,01

+0,18%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

202,49

+0,43

+0,21%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

203,20

+1,10

+0,54%