Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

67,38

+0,13

+0,19%

Dầu Brent giao ngay

73,14

+0,01

+0,01%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,80

0,00

-0,04%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

208,37

-0,39

-0,19%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

210,50

+0,53

+0,25%