Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

48,11

-0,25

-0,52%

Dầu Brent giao ngay

50,45

-0,18

-0,36%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

159,35

-0,79

-0,49%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

149,74

-0,43

-0,29%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,03

+0,02

+0,73%

Nguồn: Bloomberg.com