Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

40,15

+0,09

+0,22%

Dầu Brent giao ngay

42,30

+0,16

+0,38%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

131,21

+0,85

+0,65%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

126,57

+0,78

+0,62%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,77

0,00

-0,07%

Nguồn: Bloomberg.com