Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

68,07

+0,41

+0,61%

Dầu Brent giao ngay

72,86

+0,47

+0,65%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,75

-0,01

-0,36%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

205,63

+1,12

+0,55%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

210,50

+0,76

+0,36%