Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

53,84

+0,30

+0,56%

Dầu Brent giao ngay

56,84

+0,28

+0,50%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

154,10

+0,81

+0,53%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

166,03

+0,85

+0,51%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,20

+0,01

+0,25%

Nguồn: Bloomberg.com