Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

75,19

-0,04

-0,05%

Dầu Brent giao ngay

84,79

-0,01

-0,01%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,17

+0,01

+0,22%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

212,82

+0,13

+0,06%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

240,78

+0,02

+0,01%