Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

45,85

+0,51

+1,12%

Dầu Brent giao ngay

47,45

+0,59

+1,26%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

145,27

+0,48

+0,33%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

147,45

+0,80

+0,55%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,77

-0,03

-0,97%

Nguồn: Bloomberg.com