Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

54,82

+0,28

+0,51%

Dầu Brent giao ngay

60,86

+0,24

+0,40%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

178,69

+1,72

+0,97%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

186,20

+0,81

+0,44%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,94

+0,00

+0,03%

Nguồn: Bloomberg.com