Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

52,96

+2,03

+3,99%

Dầu Brent giao ngay

61,63

+2,17

+3,65%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

4,48

-0,13

-2,91%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

145,38

+5,19

+3,70%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

188,04

+5,10

+2,79%