Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

50,57

-0,03

-0,06%

Dầu Brent giao ngay

53,45

-0,08

-0,15%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

170,07

-0,23

-0,14%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

157,25

-0,21

-0,13%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,22

+0,03

+0,85%

Nguồn: Bloomberg.com