Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

48,15

+0,49

+1,03%

Dầu Brent giao ngay

51,04

+0,58

+1,15%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

153,84

+2,48

+1,64%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

148,76

+1,96

+1,34%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,19

-0,01

-0,22%

Nguồn: Bloomberg.com