Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

46,19

+0,15

+0,33%

Dầu Brent giao ngay

48,82

+0,05

+0,10%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

150,98

-0,39

-0,26%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

148,50

+0,19

+0,13%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,96

-0,08

-2,64%

Nguồn: Bloomberg.com