Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

39,78

+0,27

+0,68%

Dầu Brent giao ngay

42,01

+0,21

+0,50%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

131,72

+0,56

+0,43%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

126,69

+0,79

+0,63%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,73

0,00

-0,15%

Nguồn: Bloomberg.com