Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

63,30

-0,21

-0,33%

Dầu Brent giao ngay

67,91

-0,21

-0,31%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,71

+0,01

+0,41%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

196,75

-0,66

-0,33%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

198,78

-0,72

-0,36%