Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

57,95

-0,41

-0,70%

Dầu Brent giao ngay

63,36

-0,37

-0,58%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

172,80

-1,36

-0,78%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

193,44

-0,69

-0,36%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,10

+0,04

+1,21%

Nguồn: Bloomberg.com