Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

53,35

+0,40

+0,76%

Dầu Brent giao ngay

62,04

+0,35

+0,57%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

4,41

+0,07

+1,61%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

144,10

+0,96

+0,67%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

189,95

+1,20

+0,64%