Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

43,84

+0,19

+0,44%

Dầu Brent giao ngay

45,15

+0,18

+0,40%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

151,75

+0,75

+0,50%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

134,23

+0,89

+0,67%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

134,23

+0,89

+0,67%

Nguồn: Bloomberg.com