Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

68,43

0,00

0,00%

Dầu Brent giao ngay

73,63

+0,01

+0,01%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,73

+0,01

+0,26%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

209,03

+0,28

+0,13%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

211,33

+0,06

+0,03%