Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

65,84

+0,03

+0,05%

Dầu Brent giao ngay

76,66

-0,13

-0,17%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,96

0,00

-0,07%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

214,20

-0,14

-0,07%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

217,59

-0,04

-0,02%